Nieuwe didactische website: Het feminisme van de tweede golf

06 augustus 2014

Eind juni lanceerde het AVG-Carhif de website www.gendergeschiedenis.be/feminisme, een nieuwe didactische website bedoeld voor de derde graad van het secundair onderwijs en voor het volwassenenonderwijs.

De website legt het accent op de maatschappijvisie van de organisaties uit de zogenaamde 'tweede golf' in Vlaanderen. Daarbij wordt ingezoomd op vier thema’s: werk, gezin, seksualiteit en stereotypen. Voor elk thema is er eerst een beknopte, zorgvuldig geïllustreerde introductietekst. Vervolgens bieden scans van teksten uit de jaren 1970 (downloadbare pdf’s) en korte video-interviews met protagonisten uit de beweging de mogelijkheid om dieper op een thema in te gaan. De werkdocumenten op de 'vandaag'-pagina’s stimuleren het debat over de actuele situatie.  Vanop de homepagina biedt de knop 'meer over dit initiatief', achtergrondinformatie over het project en duiding bij enkele keuzes die we bij de uitwerking maakten.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen co-financierde de video-interviews (bij elk thema onder 'getuigenissen').