Nieuwe gids voor werkgevers om een betere combinatie tussen werk en vaderschap te bevorderen

06 juni 2014

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft als lid van het begeleidingscomité meegewerkt aan de totstandkoming van de brochure 'Werk en vaderschap. Hoe en waarom tot meer evenwicht komen?'. Deze gids verschijnt in een periode waarin thema’s als gelijke behandeling van mannen en vrouwen, welzijn op het werk en het evenwicht tussen beroeps- en gezinsleven terrein winnen en langzaam maar zeker een plaatsje veroveren in de bedrijfscultuur.

De manier waarop vaders zich engageren ten opzichte van hun kinderen, kan sterk beïnvloed worden door de werkomgeving. Willen we daar oog voor hebben, dan moeten we luisteren naar de vader achter de werknemer en moeten we omstandigheden creëren om die twee levenssferen te verzoenen. Dit project put zijn kracht uit de inzet van alle niveaus binnen de onderneming of organisatie, en krijgt de steun van het management en HRM. Samen met hen wil deze gids denksporen verkennen, en ook samen met alle mannen die meer tijd willen doorbrengen met hun gezin, of ze nu vader, zoon of partner zijn.

Deze gids is in eerste instantie bedoeld voor werkgevers en vakbonden, maar ook voor vaders en moeders. De gids maakt duidelijk waarom het ouderschap van vaders binnen de onderneming een interessante uitdaging is en de motor van een positieve dynamiek kan zijn.

We ontwikkelen in deze gids een methode en bespreken de aandachtspunten waarmee rekening moet worden gehouden, naast een waaier van maatregelen en beschikbare wettelijke mogelijkheden.

De gids is een initiatief van mevrouw Monica De Coninck, Minister van Werk, en de heer Philippe Courard, Staatssecretaris voor Gezinnen, in samenwerking met een begeleidingscomité bestaande uit: RVA, Ligue des familles,VBO, HEC-ULg, ACLVB, Business and Society, VKW, ACV, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, UCM, CHELLO – UA, ABVV, Gezinsbond en de volgende ondernemingen: Belfius, Bpost, Carrières du Hainaut, Defimedia, Deloitte, HP Belgium, Microsoft, Mobistar en TNT Express.

Voor meer informatie, lees het persbericht dat op 6 juni 2014 werd verspreid door het kabinet van Staatssecretaris voor Gezinnen Philippe Courard.

Cover_Werk en vaderschap