Nieuwe projectoproep met betrekking tot gendergelijkheid in het kader van het programma PROGRESS 2013

24 juni 2013

Deze nieuwe door de Commissie gelanceerde projectoproep is bestemd voor het ondersteunen van projecten van het middenveld en elke andere instantie die zich inzet voor de bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen (ngo’s, sociale partners, werkgeversorganisaties, onderzoeksinstellingen…).

Deze projecten moeten tegen 28 augustus 2013 ten laatste elektronisch ingediend worden.

De twee prioritaire actiedomeinen van de projectoproep zijn:

- De loonkloof
- Het genderevenwicht op het niveau van de besluitvorming in de economische sfeer

De projecten, met een aanvankelijke maximale duur van 24 maanden, mogen pas van start gaan als de overeenkomst getekend is (vanaf 2014).  De minimale financiering per project bedraagt 250.000 euro, volgens het principe van cofinanciering. Dit wil zeggen dat de Europese subsidie niet groter mag zijn dan 80% van de totale kost van het project.

De Commissie moedigt partnerschappen tussen organisaties en in het bijzonder transnationale partnerschappen ten stelligste aan.

De projecten moeten ook een toegevoegde waarde genereren op Europees niveau veeleer dan op nationaal of regionaal niveau en zouden meer dan één lidstaat moeten ten goede komen.  

Alle informatie (enkel beschikbaar in het Engels) met betrekking tot de voorwaarden van de offerteoproep, de inschrijvingsprocedure en concrete voorbeelden van de types van activiteiten die kans maken op financiering kan via de volgende link geraadpleegd worden:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_prog_ag_ge_en.htm