Nieuwe publicatie: Checklist Sekseneutraliteit bij functiewaardering en -classificatie

23 april 2010
Checklist Sekseneutraliteit

Deze checklist kan gebruikt worden om seksediscriminaties in de functieclassificatie op te sporen. Het werd ontwikkeld door een werkgroep samengesteld uit experts van de sociale partners en het Instituut.

Het instrument bestaat uit twee delen: de checklist en de begeleidende tekst. De tekst is een verdere toelichting en verantwoording bij de vragen die opgenomen werden in de checklist. Op deze manier wordt het voor de gebruiker duidelijk waarom de vragen gesteld worden. Het geeft tevens inzicht in de factoren die zorgen voor een genderneutrale functieclassificatie. De handleiding is dus naast een evaluatie-instrument ook een aanbeveling voor het opstellen van waarderingssystemen.

In de rubriek "publicaties" kunt u de publicatie downloaden en/of een papieren versie bestellen.