Nieuwe publicatie: De ervaringen van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld

15 juni 2010
Publicatie dark number

In België werden reeds twee studies uitgevoerd naar de prevalentie van geweld tegen vrouwen (en mannen). De eerste studie uit 1988 analyseerde het voorkomen van geweld bij vrouwen. In het tweede onderzoek in 1998 werd dit uitgebreid naar mannen.

Om die reden wilde het Instituut, tien jaar later, een nieuwe grootschalige studie laten uitvoeren over de ervaringen van vrouwen en mannen met gendergerelateerd geweld. De doelstelling ervan is niet alleen om een beter inzicht te krijgen in het voorkomen, de vormen en de ernst van gendergerelateerd psychologisch, fysiek en seksueel geweld, maar ook in de risico- en beschermingsfactoren die daaraan zijn verbonden.

In deze publicatie wil het Instituut de nieuwe cijfergegevens ter beschikking stellen om op die manier de problematiek nauwkeuriger en meer diepgaand te begrijpen, en om het beleid dat op de verschillende machtsniveaus wordt gevoerd te verbeteren. 

In de rubriek "publicaties" kunt u de studie downloaden en/of een papieren versie bestellen.
 
Op 15 juni verspreidde het Instituut ook een persbericht naar aanleiding van het verschijnen van deze publicatie.