Nieuwe publicatie: Gender en inkomen - Analyse en ontwikkeling van indicatoren

05 juni 2012
Het Instituut stelt met genoegen de publicatie 'Gender en Inkomen – Analyse en ontwikkeling van indicatoren' voor. Dit rapport is de weerslag van een uniek project: de Belgian Gender and Income Analysis (BGIA). De doelstelling was een genderbewuste analyse van bestaande inkomensgegevens creëren en het ontwikkelen van indicatoren rond gender en inkomen. Aan de basis van dit project lag een samenwerking tussen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, het Federaal Wetenschapsbeleid en het departement Toegepaste economie van de Université Libre de Bruxelles (DULBEA).

België is op het vlak van armoede-indicatoren toonaangevend geweest in Europa. Een genderbewuste analyse van inkomensgegevens is in feite opnieuw pionierswerk. Vernieuwend aan deze studie is dat zij dieper ingaat op het persoonlijk inkomen van individuen, het inkomen waarover zij beschikken door hun werk, door overdrachten die hun worden uitgekeerd, door inkomsten uit onroerende en roerende goederen… en dit ongeacht hun leefwijze of het gezin waartoe zij behoren. Bestaansonzekerheid krijgt op die manier een extra dimensie: heel wat personen zijn immers aangewezen op het inkomen van hun partner of andere gezinsleden. Wanneer zij er alleen voor komen te staan, beschikken zijn over onvoldoende bestaansmiddelen.
 
In de rubriek "publicaties" kunt u de studie downloaden en/of bestellen.