Nieuwe publicatie: Gender en tijdsbesteding

03 december 2009
Gender en tijdsbesteding

In 2006 werd er bij de huishoudbudgetenquête van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie een extra luik rond tijdsbesteding opgenomen, waardoor eind 2007 uitgebreide data beschikbaar waren in verband met de tijdsbesteding van vrouwen en mannen in België. Het onderzoek werd uitgevoerd door de onderzoeksgroep T.O.R. van de Vrije Universiteit Brussel. 

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft op basis daarvan een zeer grondige en diepgaande analyse gevraagd over de verschillen en overeenkomsten in tijdsbesteding van vrouwen en mannen in België. Naast het in kaart brengen van algemene verschillen tussen vrouwen en mannen, worden ook het opnemen van zorgtaken, de verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid en van huishoudelijk werk, de combinatie professioneel leven - privéleven, verplaatsingen en vrije tijd geanalyseerd. Verschillen in tijdsbesteding tussen vrouwen en mannen naargelang gezinstype, opleiding, inkomensniveau en leeftijd worden ook belicht. 

In de rubriek "publicaties" kunt u de studie downloaden en/of een papieren versie bestellen.