Nieuwe publicatie: Handleiding voor de toepassing van gender mainstreaming binnen de Belgische federale overheid

29 april 2010
Handleiding gender mainstreaming

 

 

 

 

 

De "Handleiding gender mainstreaming in de Belgische federale overheid" legt uit wat gender mainstreaming is en geeft tal van voorbeelden en nuttige tips om dit principe gemakkelijk in de praktijk te brengen.

De opeenvolgende hoofdstukken van deze handleiding geven een antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is gender mainstreaming? Welk doel heeft dit?
  • Hoe kan gender mainstreaming toegepast worden op politiek en administratief niveau? Wat zijn de wettelijke verplichtingen? Welke instrumenten moeten er uitgewerkt worden? Waar kan men externe deskundigen vinden?
  • Hoe kan gender mainstreaming toegepast worden in de diverse fases van de uitwerking van een beleid? Wat zijn de concrete instrumenten in elke fase?

In de rubriek "publicaties" kunt u de publicatie downloaden en/of een papieren versie bestellen.