Nieuwe publicatie: How to close the gender pay gap?

19 november 2010
Cover How to close the gender pay gap

Het Instituut publiceerde deze Engelstalige gids in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Deze gids bevat goede praktijken die door de lidstaten van de Europese Unie, andere Europese landen alsook Europese sociale partners werden aangewend om de loonkloof tussen vrouwelijke en mannelijke werknemers te verminderen.

In de rubriek "publicaties" kunt u de studie downloaden en/of een papieren versie bestellen.