Nieuwe publicatie: Inventaris en analyse van genderspecifieke gegevens en genderindicatoren op Belgisch federaal niveau

06 november 2013

Het Instituut is door het artikel 7 van de 'wet gender mainstreaming' "belast met de begeleiding en de ondersteuning van het proces van de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen, maatregelen en acties van de overheid." In deze capaciteit heeft het Instituut beslist om de federale overheidsadministraties te ondersteunen door een stand van zaken op te stellen van de opsplitsing naar geslacht van de bestaande statistieken en de genderindicatoren die opgesteld zijn.
Dit werk werd uitgevoerd door DULBEA en moet de uitvoering van artikel 4 van de wet van 12 januari 2007 ondersteunen.

 
In de rubriek 'publicaties' kunt u de studie downloaden.