Nieuwe publicatie: Partnerkeuze en huwelijkssluiting van allochtone mannen

03 november 2009
Cover Partnerkeuze en huwelijkssluiting van allochtone mannen

Het Instituut heeft het initiatief genomen om een onderzoeksproject op te starten over de factoren die de keuze van jongens en mannen van vreemde oorsprong in België beïnvloeden in hun partnerkeuze. De doelstelling was om inzicht te verwerven in de processen van partnerkeuze en huwelijkssluiting bij mannen van vreemde origine, in hun verwachtingen ten aanzien van partnerkeuze, huwelijkssluiting en huwelijk, in de huwelijksstrategieën die worden gevolgd, in hun visie op relaties voor het huwelijk, echtscheiding, ongehuwd blijven, …

Daarnaast wensten we meer informatie te verwerven over de aard, de omvang en de gevolgen van gearrangeerde en gedwongen huwelijken bij mannen van vreemde origine in België. Op die manier wilden we komen tot aanbevelingen om het beleid, de preventie en de hulpverlening beter af te stemmen op de specifieke noden van jongens en mannen van vreemde oorsprong.

In de rubriek "publicaties" kunt u de studie downloaden.