Nieuwe publicatie: Vrouwen aan de top

18 november 2009
Vrouwen aan de top

In dit rapport wordt de vertegenwoordiging van vrouwen en mannen geanalyseerd in topfuncties in uiteenlopende domeinen. Achtereenvolgens komen het bedrijfsleven, werknemers- en werkgeversorganisaties, media en redacties, academische besturen, ordes van vrije beroepen, ngo’s, de politieke wereld, de rechterlijke macht, de strijdmacht, de federale ambtenarij en de Nationale Bank aan bod.

Telkens wordt er eerst nagegaan hoe in een bepaald domein de top het best kan worden afgebakend. Vervolgens wordt voor de betrokken functies nagegaan of ze door vrouwen, dan wel mannen worden ingevuld. De aanwezigheid van vrouwen in lagere leidinggevende functies en op andere niveaus komt hier niet ter sprake.

De gegevens dateren van 2008. Het onderzoek werd uitgevoerd door het onderzoeksinstituut SEIN (Universiteit Hasselt) in samenwerking met Cap Sciences humaines van de UCL.

In de rubriek "publicaties" kunt u de studie downloaden en/of een papieren versie bestellen.