Nieuwe publicatie: Vrouwen en collectieve opvang bij asiel en migratie

23 juni 2010
Vrouwen en collectieve opvang bij asiel en migratie

Net zoals de "burger" niet geslachtloos is, vormen ook "de asielzoeker", "de vluchteling" of "de migrant" geen homogene groepen waarvoor één overkoepelend beleid kan worden uitgestippeld. Vrouwen en mannen migreren soms (hoewel niet altijd) om verschillende redenen, gebruiken daarvoor verschillende kanalen, en doen dat in vaak verschillende gezinssamenstellingen. Binnen de ontvangende landen krijgen vrouwen en mannen ook te maken met andere mogelijkheden en obstakels. In het bijzonder in opvangcentra, waar asielzoekers na hun aankomst in het ontvangende land worden onthaald, dient dan ook rekening te worden gehouden met de specifieke levensomstandigheden, behoeften en noden van beide geslachten.

Dit onderzoeksrapport betreft de verkenning van de situatie van vrouwen (en, daarmee samenhangend, van mannen) binnen de Belgische opvangcentra.

Dit onderzoeksproject is uitgevoerd door de Nederlandstalige Vrouwenraad en gerealiseerd in samenwerking met de Conseil des Femmes Francophones de Belgique en met de steun van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, en de leden van de Vrouwenraden.

In de rubriek "publicaties" kunt u de studie downloaden. Gedrukte versies van deze publicatie kunnen worden aangevraagd bij de NVR.