Nieuwe publicatie: Zwanger op het werk. De ervaringen van werkneemsters in België.

08 juni 2010
Zwangerschapsdiscriminatie
In 2008 heeft het Instituut een onderzoeksproject opgestart naar de problematiek van zwangerschapsdiscriminatie op de werkvloer. De doelstellingen van het onderzoek waren meervoudig: de kennis over de omvang en het voorkomen van zwangerschapsgerelateerde discriminatie op de werkvloer vergroten; de problemen identificeren die zwangere vrouwen en zij die terugkeren uit moederschapsverlof op de werkvloer moeten overwinnen; de karakteristieken van vrouwen die zwangerschapsgerelateerde discriminatie ervaren identificeren; de karakteristieken van werkgevers bij wie zich problemen voordoen identificeren; de mogelijkheden onderzoeken van vrouwen die zwangerschapsgerelateerde discriminatie ervaren om advies in te winnen en ondersteuning te vinden. Het Instituut wilde, kortom, een beter inzicht krijgen in de situatie van zwangere werkneemsters en in de mechanismen die zwangerschapsdiscriminatie veroorzaken, met het oog op het verminderen en wegwerken van mogelijke discriminaties of ongelijke behandeling en op een betere interne klachtenbehandeling.
 
In de rubriek "publicaties" kunt u de studie downloaden.