Nieuwe studie over de prevalentie van vrouwelijke genitale verminking in België

28 juni 2022

In opdracht van Sarah Schlitz, staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, en Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, hebben het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een vierde studie laten uitvoeren over de prevalentie van vrouwelijke genitale verminking (VGV) in België.

Onderzoekers van GAMS België en het Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles (AVIQ) hebben deze studie uitgevoerd samen met een groot consortium van instellingen (CGVS, Fedasil, Dokters van de Wereld, ONE, Opgroeien, Fedasil, ULB, IWEPS).  Het doel was de gegevens van 2016 te actualiseren en na te gaan hoeveel vrouwen en meisjes in België het slachtoffer zijn geworden van VGV. De belangrijkste resultaten zijn vandaag gepresenteerd.

In België wonen meer dan 23.000 besneden vrouwen en meer dan 12.000 minderjarige meisjes, wiens moeder besneden is, lopen het risico op VGV als er geen preventiewerk wordt verricht. Meer dan 16.500 meisjes en vrouwen die een besnijdenis hebben ondergaan of het risico lopen besneden te worden, wonen in het Vlaams Gewest, tegenover 10.000 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 8.800 in het Waals Gewest. Elk jaar zijn er 1.700 besneden vrouwen die aangepaste zorg nodig hebben en/of zullen bevallen in een Belgische kraamkliniek.

Deze aanzienlijke stijging kan worden verklaard door de opvang van vrouwen uit landen waar VGV voor meer dan 90% wordt toegepast, zoals Guinee en Somalië.

Met de zomervakantie voor de deur, herinnert het Instituut eraan dat de terugkeer naar het land van herkomst een gevaar voor besnijdenis kan inhouden voor jonge meisjes die in België wonen. Het Instituut vestigt de aandacht op de noodzaak om VGV bij terugkeer naar het land van herkomst te voorkomen en herinnert aan het bestaan van een ‘good practice’ handleiding voor artsen en andere zorgverleners in gevallen van VGV.