Nieuwe tool voor het opsporen van gedwongen huwelijken bestemd voor ambtenaren van de burgerlijke stand

05 juli 2019

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen brengt een toolkit uit rond gedwongen huwelijken gericht aan ambtenaren van de burgerlijke stand. Dit instrument heeft de vorm van een beknopte en schematische Meldcode en bevat een bijlage met meer informatie zoals de context van het probleem, het wettelijk kader, contactgegevens in geval van doorverwijzing van slachtoffers, maar ook een lijst van signalen van gedwongen huwelijken en te volgen adviezen. De toolkit beoogt de verbetering van de opsporing en aanpak van gedwongen huwelijken door ambtenaren van de burgerlijke stand, alsook de versterking van de samenwerking en het netwerk tussen sectoren (gemeentes, politie, justitie en hulpverlening) op lokaal niveau om de problematiek van gedwongen huwelijken aan te pakken.