Nota over de genderdimensie van de COVID-19 crisis

08 juni 2020

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft op vraag van mevrouw Nathalie Muylle, federaal minister belast met Gelijke Kansen, een nota uitgewerkt over de genderdimensie van de COVID-19 crisis. Deze nota haalt voor enkele beleidsdomeinen aan welke verschillen in situatie er bestaan tussen vrouwen en mannen en wat de impact van de crisis zou kunnen zijn op die verschillende situatie en de gelijkheid van vrouwen en mannen.