Offerteaanvraag studie rond vrouwelijke genitale verminking

11 augustus 2011

Het EIGE (European Institute for Gender Equality) is verheugd om de offerteaanvraag aan te kondigen voor een nieuwe studie, die de huidige situatie en trends van vrouwelijke genitale verminking in kaart brengt.  Dit onderzoek zal zich richten op het beoordelen van de huidige situatie rond vrouwelijke genitale verminking, waaronder het huidige beleid en beleidsontwikkelingen, de analyse van de beschikbare gegevens en gaten in de dataverzameling, en op de weergave van de belangrijkste trends inzake vrouwelijke genitale verminking in de Europese Unie en Kroatië.

De deadline is 26 september 2011.

Meer informatie en het bestek kan u vinden op de webpagina van EIGE.
Het referentienummer voor de offerte is EIGE/2011/OPER/18.