Officiële genderregistratie in het Rijksregister : één verandering op twee betreft jongeren onder de 25

16 mei 2024

Brussel, 16 mei 2024 - In 2023 lieten 607 Belgen de M/V op hun identiteitskaart aanpassen aan hun genderidentiteit.  Dat zijn er 39 meer dan in 2022. Opvallend is dat de helft van deze aanvragen komt van personen jonger dan 25 jaar. 81% is jonger dan 35 jaar. Die tendens naar jongere aanvragers is ingezet door de wetswijziging van 2017, die alle medische voorwaarden schrapte.

Met het ingaan van die wetswijziging was er een piek van meer dan 738 aanvragen in 2018. In de jaren erna lagen de cijfers een stuk lager, maar 2022 en 2023 worden opnieuw gekenmerkt door een toename van aanvragen om de officiële genderaanduiding te wijzigen.

"Sinds de wetswijziging van 2017 tekent er zich een grote categorie van jongeren af in de cijfers. De medische voorwaarden werden immers geschrapt, dat was voor deze jonge mensen een groot obstakel. Gelukkig nemen we nu de eigen genderidentiteit als uitgangspunt. Uit onderzoek weten we ook dat transgender personen zich steeds jonger bewust worden van hun eigen genderidentiteit."
Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Een inhaalbeweging in Wallonië

De voorbije jaren was Vlaanderen steeds oververtegenwoordigd in de cijfers van aanvragen tot wijziging van de officiële genderregistratie. In 2023 maakt Wallonië een inhaalbeweging: het aantal aanvragen is nu evenredig met de bevolking in dit gewest, maar er is ook een gelijkmatigere verdeling van de genderidentiteit van de aanvragers.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werkt voor dit jaarlijks cijferoverzicht samen met het Rijksregister. 

Een onderzoek om de leefsituatie van transgender en non-binaire personen beter kennen

Momenteel loopt een grootschalig onderzoek naar de leefsituatie en ervaringen met discriminatie van transgender en/of non-binaire personen in België. Transgender en non-binaire personen kunnen nog tot eind juni deelnemen aan het onderzoek op www.tgnbstudy.be.