Oorlog in Oekraïne: samen naar een daadwerkelijke bescherming voor mensen op de vlucht

08 maart 2022

Myria, Unia, het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) en het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens (FIRM), verwelkomen de proactieve houding van de Belgische regering om tot een snelle bescherming te komen voor mensen die de oorlog  in Oekraïne ontvluchten.

Met het oog op een vlotte uitrol van deze bescherming, en het verwezenlijken van mensenrechten zoals het recht op asiel en het recht op een menswaardig leven, geven we hieronder een aantal aandachtspunten mee. We vragen tevens waakzaam te zijn voor de mogelijke polariserende neveneffecten van het conflict op onze Belgische samenleving.

Lees het persbericht voor meer informatie.