Opleiding partnergeweld voor de sociale diensten van de federale overheid

24 november 2016

Als werknemer van de federale overheid kan je nu ook terecht bij je sociale dienst wanneer je geconfronteerd wordt met partnergeweld. Daar heeft het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen mee voor gezorgd. De gewelddadige thuissituatie heeft voor daders, slachtoffers en collega's gevolgen in hun werkomgeving. Werkgevers, publiek en privé, kunnen een belangrijke rol spelen in de strijd tegen partnergeweld. De overheid neemt hierin een voortrekkersrol. Het Instituut organiseert daarom op 9 december 2016 een opleiding voor de maatschappelijke assistenten van de sociale diensten werkzaam voor de federale overheid.

Op het Intranet van de FOD Personeel en Organisatie, FOD Kanselarij, FOD Fedict en FOD Budget en Beheer, verscheen reeds een pagina rond eerste hulp bij partnergeweld. Wil je weten of ook jouw FOD ondersteuning aanbiedt? Check dan zeker het intranet van je organisatie.

Werk je als maatschappelijk assistent voor een sociale dienst werkzaam voor federale ambtenaren en wens je je graag in te schrijven? Mail dan voor 1 december 2016  naar eva.vergaert@igvm.belgie.be.