Oproep tot kandidaatstelling - nationaal platform voor het maatschappelijk middenveld - NAP 2021-2025

09 mei 2022

Op initiatief van de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, Sarah Schlitz, hebben de Belgische autoriteiten op 26 november 2021 een nieuw Nationaal Actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld (NAP) 2021-2025 aangenomen.

Dit NAP 2021-2025 omvat de oprichting van een nationaal platform van het maatschappelijk middenveld om de raadpleging van actoren uit het werkveld over het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van beleidsmaatregelen ter bestrijding van gendergerelateerd geweld te formaliseren, met name in het kader van de uitvoering van het NAP 2021-2025.

Er is een oproep tot het indienen van aanvragen gelanceerd om dit nationale platform in de komende weken op te richten. Verenigingen kunnen zich vandaag nog aanmelden als zij zich bij dit nationale platform willen aansluiten. Een jury zal vervolgens de kandidaturen selecteren.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is verantwoordelijk voor de praktische follow-up van deze oproep tot het indienen van kandidaatstellingen. Elke aanvraag moet vóór 30 mei, 18.00 uur, bij het Instituut worden ingediend.

Hiervoor vindt u hieronder de volgende documenten: