Oproep tot meldingen transgender personen i.v.m. administratieve complicaties na wijziging geslachtsregistratie

06 juli 2018

Het Instituut vernam dat er zich problemen lijken te stellen bij de verwerking van de nieuwe gegevens van transgender personen na wijziging van hun geslachtsregistratie. De problemen lijken zich voor te doen bij verschillende instanties, zoals de bank, het ziekenfonds of de vakbond.

Wij zouden aan ieder die de geslachtsregistratie wijzigde en die ten gevolge hiervan administratieve problemen van welke aard dan ook ondervond, willen vragen om bij ons melding te doen. Zo kunnen wij een duidelijk beeld krijgen van welke problemen er zich precies voordoen en hoe wijdverspreid die zijn. Dit stelt ons in staat om samen met de betrokken beleidsverantwoordelijken naar een oplossing zoeken.