Overlijden van Magdeleine Willame-Boonen

21 mei 2021

Op maandag 17 mei heeft Magdeleine Willame-Boonen ons op 80-jarige leeftijd verlaten.                        

Ze was een onvermoeibare pionier voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Gedurende een groot deel van haar leven heeft ze zich ingezet voor ieders algemeen belang. Ze droeg haar overtuigingen hartstochtelijk uit.        

Van 2003 tot 2010 was ze voorzitster van de Conseil des Femmes Francophones de Belgique. Daarna stemde ze ermee in om haar lange ervaring ten dienste te stellen van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen, waarvan ze sinds 2012 voorzitster was.

Michel Pasteel, Liesbet Stevens en het personeel van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen betuigen hun oprechte deelneming aan haar familie en naasten.