Overzicht van de naar gender uitgesplitste statistieken en genderindicatoren die beschikbaar zijn op het Belgische federale niveau

11 december 2023

Het Instituut heeft een update gemaakt van zijn statistisch overzicht dat naar gender uitgesplitste gegevens, geproduceerd door verschillende federale overheidsdiensten, verzamelt. Het doel van dit statistisch overzicht is om de identificatie van mogelijke verschillen in de situatie tussen mannen en vrouwen te vergemakkelijken in het kader van de bevoegdheden die op het Belgische federale niveau worden uitgeoefend. De gegevens hebben betrekking op de volgende gebieden: bevolking, werk, inkomen, sociale zekerheid, gezondheid en welzijn, armoede en maatschappelijke integratie, tijd en combinatie van privé en beroepsleven, onderwijs en opleiding, veiligheid en justitie, verantwoordelijkheid, digitale technologieën, mobiliteit, migratie, energie.