Peking+20

17 december 2014

Het jaar 2015 wordt zonder twijfel een uitzonderlijk jaar voor gendergelijkheid en voor de rechten van vrouwen op internationaal vlak.

In 1995 werden tijdens de vierde Wereldvrouwenconferentie in Peking een Verklaring en een Actieprogramma met algemene consensus aangenomen. Deze definiëren maatregelen die moeten worden genomen om vrouwen meer autonomie te geven en gendergelijkheid te bevorderen in 12 prioritaire actiedomeinen.  

20 jaar later kunnen we de balans opmaken van de ondernomen acties en ons engagement vernieuwen.

In maart 2015 zal de Commissie voor de Status van de Vrouw samenkomen in New York om de tenuitvoerlegging van het Actieprogramma op wereldvlak te evalueren. Om dit voor te bereiden heeft België een nationaal onderzoek gevoerd en heeft het deelgenomen aan een regionaal onderzoeksproces.

Voor meer informatie, bezoek onze pagina over Peking+20.