Persbericht Arbeidsrechtbank van Namen veroordeelt stad Namen wegens discriminatie op grond van zwangerschap

02 augustus 2011

De arbeidsrechtbank van Namen heeft op 13 juli 2011 een vonnis ten voordele van een slachtoffer, verdedigd door het Instituut, uitgesproken. De werkgever, het stadsbestuur van Namen, had geweigerd haar arbeidsovereenkomst te verlengen omdat de werkneemster zwanger was, waardoor hier sprake is van discriminatie op basis van geslacht.

Raadpleeg het persbericht.