Persbericht De economische crisis doet de loonkloof dalen

23 maart 2012

Op 23 maart 2012 stelde het Instituut de bemoedigende maar niettemin nog steeds problematische cijfers en tendensen voor van de loonkloof in België in 2012 in aanwezigheid van de ministers van Werk en Gelijke Kansen.

Een vrouw verdient per werkuur gemiddeld 9% minder dan een man. Vrouwen zijn in 2012 dus nog steeds het slachtoffer van een loonkloof. Bovendien werken heel wat vrouwen deeltijds, zodat de loonkloof op jaarbasis oploopt tot 22%.

In vergelijking met het voorgaande jaar vertonen de loonkloofcijfers een dalende trend. Voor bijna alle indicatoren bedraagt die daling 1 procentpunt. Een uitzondering op deze regel zijn de contractuele ambtenaren, voor wie de loonkloof berekend in uurlonen stabiel blijft en berekend in jaarlonen lichtjes toeneemt.

Voor meer informatie, lees het persbericht.

De publicatie De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België. – Rapport 2012 is te downloaden in de rubriek "publicaties".