Persbericht Een kleinere maar aanhoudende loonkloof

03 juni 2015

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen publiceert zijn jaarlijkse loonkloofrapport. Hierin stelt het vast dat een vrouw gemiddeld 9% minder verdient dan een man. Daarmee daalt de loonkloof op basis van het uurloon met 1%. Op jaarbasis stagneert de loonkloof met 22%. Het verschil tussen deze twee cijfers wordt verklaard door het effect van het deeltijds werk. De verschillen tussen de werkzaamheidsgraad van vrouwen en mannen of de nationaliteit zijn ook elementen die de aanhoudende loonkloof in België gedeeltelijk helpen verklaren.

 

Voor meer informatie, lees het persbericht dat werd verstuurd op 3 juni 2015.