Persbericht Een strijdplan tegen transfobie

17 mei 2013

Op 17 mei hebben de federale regering en de regeringen van de gemeenschappen en gewesten een interfederaal actieplan ter bestrijding van homofobe en transfobe discriminaties voorgesteld. Dit plan bevat een hele reeks aanbevelingen die het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen had geformuleerd voor de minister van Gelijke Kansen, Joëlle Milquet. Het Instituut wordt aangeduid als een van de verantwoordelijke instanties voor de opvolging ervan.

Voor meer informatie, lees het persbericht dat het Instituut heeft verspreid op 17 mei 2013.