Persbericht Een website en internetcampagne rond partnergeweld

25 november 2013

Ter gelegenheid van de internationale dag ter bestrijding van het geweld tegen vrouwen wordt vandaag op initiatief van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en in samenwerking met de federatie Wallonië-Brussel en de Vlaamse gemeenschap een nieuwe website gelanceerd, www.partnergeweld.be . De bedoeling van deze site is om slachtoffers, daders en getuigen van partnergeweld beter te informeren.

 “Het is de eerste nationale informatiesite over partnergeweld. Hij is het resultaat van een werk van lange adem dat een echte betrokkenheid van alle bij het project betrokken partners vereiste opdat het geweld, dat onder de bevoegdheid van de verschillende machtsniveaus valt, op een eenvormige wijze wordt aangepakt en om te verzekeren dat duidelijke en overeenstemmende informatie wordt geboden in het noorden en het zuiden van het land”, verklaart Michel Pasteel, Directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. 

Deze website richt zich in de eerste plaats tot iedereen die met partnergeweld geconfronteerd wordt. Deze grote doelgroep wordt in vijf grote categorieën opgedeeld: slachtoffers die zich niet bewust zijn van de problematiek, slachtoffers die beseffen dat ze met partnergeweld te maken hebben, kinderen en jongeren van wie één van de ouders partnergeweld pleegt, getuigen of naasten en, ten slotte, de daders. Er wordt een grote hoeveelheid informatie aangeboden: getuigenissen, veelgestelde vragen, adressen, enz.

Voor meer informatie, consulteer het persbericht dat werd verspreid op 25 november 2013.