Persbericht Gedwongen huwelijken en kindhuwelijken: ook in België een realiteit, maar niet onvermijdelijk

24 maart 2015

Op 24 maart organiseerde het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in samenwerking met het  International Centre for Reproductive Health (ICRH) en Plan België een colloquium getiteld ‘Suggesties voor de aanpak van kind- en gedwongen huwelijken in België en in Belgische partnerlanden’. Het ICRH stelde er een kwalitatieve studie naar de problematiek in België voor. Plan België vestigde onder andere de aandacht op kind- en gedwongen huwelijken in ontwikkelingslanden. Het Instituut formuleerde aanbevelingen voor professionals uit het werkveld en in de politieke wereld.   

Voor meer informatie, lees het persbericht, de aanbevelingen van het Instituut en een fiche met de belangrijkste definities.