Persbericht Genderanalyse van de resultaten van de verkiezingen van 7 juni 2009

09 juni 2009

Het Instituut kijkt steeds met belangstelling uit naar de resultaten van de verkiezingen. Sinds 1995 is het aantal vrouwelijke verkozenen voor de regionale parlementen stelselmatig toegenomen. Heeft deze toename zich bij de regionale en Europese verkiezingen van 7 juni verdergezet?

Lees er meer over in het persbericht dat het Instituut heeft verspreid op 8 juni 2009.