Persbericht Geweld tegen vrouwen: een alomtegenwoordig Europees fenomeen waaraan ook België niet ontsnapt

04 maart 2014

Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) publiceert ‘s werelds grootste enquête naar geweld tegen vrouwen. De resultaten tonen de omvang van het geweld waarvan vrouwen thuis, op het werk, op straat en online het slachtoffer zijn. Het verslag toont niet alleen de wijdverspreide omvang van geweld tegen volwassen vrouwen aan, maar bevat ook bijzonderheden over voorvallen van lichamelijk en seksueel geweld die vrouwen in hun jeugd hebben meegemaakt. Op Belgisch niveau sluiten de cijfers aan bij de vaststellingen die al meerdere jaren onder de aandacht  worden gebracht door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Bovendien zijn er ook nieuwe alarmerende vaststellingen.

Voor meer informatie, consulteer het persbericht dat werd verspreid op 4 maart 2014.

De aanbevelingen van het FRA en de voornaamste resultaten zijn beschikbaar in een mediamemo en een samenvatting van de cijfers.