Persbericht Het activiteitenverslag 2011 van het Instituut is verschenen

13 november 2012
Activiteitenverslag 2011

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen publiceert zijn activiteitenverslag 2011. Het nodigt uit tot een andere kijk op de discriminerende en ongelijke praktijken en gedragingen die blijven voortbestaan in onze maatschappij om zo een bewustwording en gedragsverandering op gang te brengen.

Lees het persbericht voor meer informatie.

In de rubriek "publicaties" kunt u het verslag downloaden en/of een papieren versie bestellen.