Persbericht Het beroepsgeheim doorbreken om nee te zeggen tegen geweld

04 maart 2013

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is verheugd dat op 1 maart het artikel 458bis van de Strafwet van kracht wordt. Dit artikel staat artsen, advocaten, politieagenten en anderen die door het beroepsgeheim gebonden zijn toe om dit geheim in bepaalde omstandigheden te doorbreken.

Op 1 maart 2013 wordt het  spreekrecht uitgebreid. Het kan voortaan gebruikt worden wanneer er ernstig en dreigend gevaar bestaat voor bepaalde misdrijven tegen minderjarigen en kwetsbare personen. Je kan kwetsbaar zijn door je leeftijd, zwangerschap, ziekte, een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid of in het kader van partnergeweld.

Vroeger mocht het beroepsgeheim enkel doorbroken worden als het ging om minderjarigen wiens psychische of fysieke integriteit bedreigd werd. Concreet gaat het om het reële en acute gevaar op de volgende misdrijven:

  • aanranding van de eerbaarheid en verkrachting
  • doodslag
  • opzettelijk doden en toebrengen van lichamelijke letsels
  • genitale verminking bij personen van het vrouwelijke geslacht
  • verlaten of in behoeftige toestand achterlaten
  • het onthouden van voedsel of verzorging

Nu wordt dit uitgebreid naar de specifieke doelgroep van partnergeweld. Het kan ook preventief gebruikt worden, met name ter bescherming van een ander slachtoffer dat in één van deze categorieën valt.

“Het Instituut is heel verheugd met deze uitbreiding”, verklaart Michel Pasteel, directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. “Het is een nieuw instrument ter bescherming van de slachtoffers van partnergeweld, en een belangrijk signaal voor de uitbreiding van de multidisciplinaire samenwerking in de strijd tegen partnergeweld.

Het bewijs in cijfers

In 2010 publiceerde het Instituut de studie 'Ervaringen van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld', waaruit bleek dat één vrouw op zeven in de laatste twaalf maanden het slachtoffer was geweest van geweld door haar (ex-)partner.  23% van de vrouwelijke slachtoffers praat hier met niemand over (bij mannelijke slachtoffers is dit percentage nog groter (40%)) en slechts een minderheid van de slachtoffers (13,9% van de vrouwelijke en 9,8% van de mannelijke) durft klacht in te dienen.

De studie toonde ook aan dat 23,6% van de vrouwelijke slachtoffers een arts of een psycholoog in vertrouwen nemen (en 6,8% van de mannen). “Dankzij deze bepaling”, voegt Michel Pasteel nog toe, “hebben zij nu de mogelijkheid om de slachtoffers te helpen. Wij zijn niet van mening dat iedereen nu zijn beroepsgeheim zomaar moet doorbreken, maar in extreme gevallen van geweld kan dit heel belangrijk zijn om het geweld te doen stoppen, levens te redden en andere potentiële slachtoffers te vrijwaren van dit geweld. Bovendien is het een belangrijk signaal aan deze beroepsgroepen dat zij in de strijd tegen dit geweld een belangrijke rol te spelen hebben.”

Meer info op: www.durfneenzeggen.be