Persbericht Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen legt klacht neer tegen Sharia4Belgium

10 augustus 2012

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is van oordeel dat de uitlatingen van de woordvoerder van Sharia4Belgium op 03.08.2012, aanzetten tot discriminatie, haat, geweld en segregatie jegens een groep, namelijk vrouwen. Omwille van deze redenen legt het Instituut klacht neer tegen de woordvoerder van Sharia4Belgium op grond van de Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen en in het bijzonder artikel 27, dat uitlatingen die aanzetten tot haat, discriminatie of geweld omwille van het geslacht strafbaar stelt.

Naast het oproepen tot haat ten aanzien van vrouwen, zijn deze uitlatingen ook beladen van zware seksistische stereotypen. Niet enkel het Instituut heeft aanstoot genomen aan deze boodschap. Via het gratis nummer van de juridische dienst, 0800 12 800, en per mail ( gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be ), heeft het Instituut deze laatste dagen immers verscheidene klachten ontvangen. Daarnaast zijn er verscheidene meldingen overgemaakt door partners van het Instituut, met name het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en de Meldpunten discriminatie.

"De toename van het aantal klachten de voorbije dagen, zowel op het Instituut als op sociale netwerken, toont ons dat onze maatschappij dergelijke uitlatingen en daden die uitgaan van de superioriteit van het ene geslacht op het andere, krachtig veroordeelt", legt Michel Pasteel, directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, uit.