Persbericht Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen onderzoekt de uitlatingen van Sharia4Belgium

04 augustus 2012

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen veroordeelt de seksistische, beledigende en krasse uitlatingen van de woordvoerder van Sharia4Belgium over de maakster van de reportage “Femmes de la rue” en over vrouwen in het algemeen.

Het Instituut heeft op 2 augustus 2012 kennis genomen van de video van Abu Haniefa, woordvoerder van Sharia4Belgium, als reactie op de reportage “Femmes de la rue”. Sinds gisteren ontving het Instituut reeds verschillende klachten die protesteren tegen de ernstige uitlatingen aan het adres van vrouwen.

Het Instituut kant zich tegen de seksistische stereotypen die door deze organisatie worden gepredikt. Michel Pasteel, directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, herinnert eraan dat: “in onze samenleving, waarin waarden als gelijkheid en democratie belangrijk zijn, moet men elke weergave (taal, houding of uitbeelding) waarbij een persoon van het ene geslacht personen van het andere geslacht als minderwaardig beschouwt zonder rekening te houden met hun individualiteit, stevig aanvechten en dit zowel wanneer deze vooringenomenheid en laster expliciet of impliciet zijn".

Het Instituut maakt een juridische analyse van de video en de boodschappen. In het geval dat deze zouden aanzetten tot haat, geweld of de segregatie van een groep, in dit geval de vrouwen, zal het Instituut een klacht indienen.

Elk slachtoffer van geslachtsdiscriminatie kan een klacht indienen bij het Instituut via het gratis telefoonnummer 080012 800, per e-mail: gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be, of per post: Ernest Blerotstraat 1 te 1070 Brussel.