Persbericht Lancering van het federale plan gender mainstreaming

06 juli 2012

De vice-Eerste minister, minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, verheugt zich, met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, over het federale plan gender mainstreaming dat op 6 juli op de agenda van de Ministerraad staat.

Ter herinnering, in België werd gender mainstreaming verplicht door de wet van 12 januari 2007. Ook al werden immers veel inspanningen geleverd, vooral op wetgevend vlak, om naar meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen te streven, is de werkelijke gelijkheid nog niet bereikt.

Consulteer voor meer informatie het persbericht en het engagement van de federale ministers en staatssecretarissen om de genderdimensie te integreren in twee beleidslijnen van hun departement.