Persbericht Matige genoegdoening voor het Instituut na het intrekken van een seksistische campagne die aanzette tot seksuele intimidatie

27 februari 2015

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is blij met het succes van de bemiddeling met de organisatoren van een wielerwedstrijd in Vlaanderen, die daarna hebben aangekondigd de seksistische affiche in te trekken. Het Instituut had de organisatoren in gebreke gesteld omdat de affiche inging tegen de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 door aan te zetten tot seksuele intimidatie.


Voor meer informatie, lees het persbericht dat werd verspreid op 27 febuari.