Persbericht n.a.v. de ondertekening van een samenwerkingsprotocol door het IGVM en de CSA

09 december 2009

Op 9 december 2009 verstuurde het Instituut een persbericht naar aanleiding van de ondertekening van een samenwerkingsprotocol tussen het Instituut en de Conseil Supérieur de l'Audiovisuel. De voornaamste doelstelling van het protocol is het uitwisselen van deskundigheid inzake kwesties met betrekking tot de gelijkheid van vrouwen en mannen in de audiovisuele media.