Persbericht Naar een master genderstudies in België?

19 mei 2011

België is momenteel één van de weinige EU-lidstaten zonder enige masteropleiding genderstudies. Omdat het hoog tijd is om die achterstand in te halen, voerde Sophia vzw, het Belgisch netwerk voor genderstudies, op vraag van Mevrouw Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister, minister van Werk en van Gelijke kansen en met de steun van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, een haalbaarheidsstudie uit naar de oprichting van zo’n master genderstudies. Het eindrapport werd op 19 mei 2011 voorgesteld op een studiedag in het Instituut, in aanwezigheid van Minister Joëlle Milquet.

Raadpleeg het persbericht.

Download het eindrapport.