Persbericht Nieuwe Raad van Bestuur voor het Instituut

25 juni 2014

Op 25 juni 2014 kwam de Raad van Bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen voor de eerste keer samen in zijn nieuwe samenstelling onder het voorzitterschap van mevrouw Chris Verhaegen.

 

Het koninklijk besluit  tot benoeming en hernieuwing van de leden van de Raad van Bestuur van het Instituut werd op 23 mei 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd (Rechtzetting op 10 juli 2014). Valérie Verzele blijft vice-voorzitster. De mandaten zijn zes jaar geldig.

 

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is de federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van het geslacht, gender en geslachtsverandering. Dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving in de mentaliteit en in de praktijk.

Het Instituut is actief in allerhande gevarieerde domeinen, zoals gender mainstreaming, werkgelegenheid, geweldbestrijding, onderzoek, besluitvorming, transgenders, enz. Bovendien behandelt de juridische cel van het Instituut alle informatievragen en klachten van slachtoffers van discriminatie op grond van het geslacht via zijn gratis nummer 0800/12800.