Persbericht Ongelijkheid thuis spiegelbeeld van ongelijkheid op het werk?

13 september 2016

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen stelt vandaag zijn nieuwe studie Gender en tijdsbesteding voor die nagaat in welke mate genderstereotiepe taakverdelingen en de daarmee samengaande rolpatronen en -verwachtingen echt doorbroken worden. Het privéleven blijkt nog steeds een hardnekkig bastion van genderongelijkheid: de dweil, het strijkijzer, de mixer en het afwassponsje… De kans dat het een vrouw is die ze vastneemt, is nog altijd vele malen groter. De evolutie naar meer gendergelijkheid lijkt stil te vallen. Het Instituut pleit voor een betere verdeling van huishoudelijk werk en een doordachte inzet van middelen om de combinatie tussen arbeid en gezin voor iedereen haalbaar te maken.

Lees het persbericht voor meer informatie.