Persbericht Sadia vermoord omdat ze een vrouw was

10 december 2011

Het Hof van Assisen van de provincie Henegouwen heeft op 9 december geoordeeld dat Sadia Sheikh door haar familie werd vermoord met als motief dat zij haar familie zou hebben onteerd door te weigeren zich te schikken in de rol die haar zou zijn toegewezen als vrouw en geweigerd heeft toe te geven aan een gedwongen huwelijk.

Het is de eerste maal in België dat eremoord wordt veroordeeld. Het is de eerste maal dat het criterium geslacht wordt erkend als verzwarende omstandigheid. Het is, naar alle waarschijnlijkheid, de eerste maal dat een poging tot gedwongen huwelijk wordt bestraft.

"Deze rechtspraak zal dienen als waarschuwing aan daders van eergerelateerd geweld en van gedwongen huwelijken. Voortaan weten zij dat dergelijke traditionele praktijken niet onbestraft blijven en ze  strafrechtelijke sancties kunnen verwachten. Deze rechtspraak zal slachtoffers aanmoedigen om niet te zwichten voor de druk, en zelfs klacht in te dienen van zodra de eerste tekenen zich voordoen – bedreigingen, pesterijen, …- alvorens dit uitmondt in dergelijke dramatische gevolgen", verklaart Michel Pasteel, Directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.