Persbericht Transgender personen nog steeds het slachtoffer van discriminatie en geweld

20 november 2015

Naar aanleiding van ‘Transgender Remembrance Day’ herinnert het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen eraan dat de wet betreffende de ‘transseksualiteit’ dringend moet worden herzien aangezien deze voor transgender personen in strijd is met de mensenrechten. Transgenders zijn in het bijzonder het slachtoffer van geweld en discriminatie omwille van hun geslachtsaanpassing, genderidentiteit of genderexpressie.  

Voor meer informatie, lees het persbericht dat werd verspreid op 20 november en het document Transgender personen in België - 2015.