Persbericht Vrouwen aan de top in België

18 november 2009

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen liet een onderzoek uitvoeren naar de aanwezigheid van vrouwen aan de top. Domeinen die aan bod kwamen, waren het bedrijfsleven, de financiële wereld, de vakbonden, de werkgeversorganisaties, redacties van geschreven pers en audiovisuele media, academische besturen, ordes van vrije beroepen, ngo’s, de politieke wereld, de rechterlijke macht, het leger, de federale ambtenarij en de Nationale Bank van België. De gegevens dateren van 2008. Het onderzoek werd uitgevoerd door het onderzoeksinstituut SEIN (Universiteit Hasselt) in samenwerking met Cap Sciences humaines van de UCL.

Lees er meer over in het persbericht dat het Instituut heeft verspreid op 18 november 2009.