Vrouwen op de werkvloer: welke voordelen voor bedrijven?

05 maart 2015

De voorzitster van de Raad van Bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft het genoegen gehad om Marianne Thyssen, Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, voor te stellen tijdens een evenement georganiseerd door Women on Board en European Women on Boards op 5 maart 2015. Het Instituut steunde dit evenement dat als doel had de balans op te maken van het aantal vrouwen in raden van bestuur.

Voor meer informatie, lees het persbericht dat werd verspreid op 5 maart.