Persbericht Werkneemster wint rechtszaak na ontslag wegens zwangerschap

18 juni 2015

Op 22 mei 2015 veroordeelde de arbeidsrechtbank van Bergen en Charleroi een werkgever wegens directe discriminatie op grond van geslacht omwille van het ontslag van een werkneemster die arbeidsongeschikt was geworden door complicaties bij een poging om zwanger te worden. Het Instituut en het slachtoffer trokken samen naar de rechtbank.

Voor meer informatie, lees het persbericht dat werd verstuurd op 23 juni 2015 en het geanonimiseerd arrest.