Persconferentie loonkloofrapport 2009

03 april 2009
Persconferentie loonkloof

Het Instituut heeft op 2 april 2009 het derde jaarlijkse rapport over de loonkloof in België aan de pers voorgesteld. In het rapport worden de loonverschillen tussen vrouwen en mannen berekend op basis van de Enquête naar de Structuur en de Verdeling van de Lonen, aangevuld met RSZ-gegevens. De berekeningen gebeuren volgens de officiële Europese indicatoren. Voor het rapport 2009 werden de gegevens van het enquêtejaar 2006 gebruikt. Mogelijke effecten van de economische crisis op de loonkloof zijn nog niet weerspiegeld in deze cijfers.


De belangrijkste vaststellingen liggen in de lijn van de voorgaande rapporten:

  • Er bestaan grote verschillen in de loonkloof naar statuut.
  • De loonkloof groeit exponentieel als men het effect van deeltijds werk erin laat meespelen.
  • Slechts de helft van de loonkloof kan verklaard worden op basis van de verschillende kenmerken van vrouwen en mannen

U kunt het loonkloofrapport 2009 downloaden of bestellen in de rubriek "publicaties".